elhelyezkedésük

elhelyezkedésük

Belső Naprendszer

 • Fő aszteroida öv,
 • Földközeli aszteroidák NEA, 

Trójaiak

Külső Naprendszer

 • Kentaurok,
 • Transzneptun objektumok TNO,
         Kuiper-öv KBO,
         Szórt korong SDO,
 • Oort-felhő,

Belső Naprendszer

Fő aszteroida öv

 • Elhelyezkedése: a Mars és a Jupiter pályája között,
 • Össztömeg: a Hold tömegének kb. 4%-a.
 • Legsűrűbb tartományai 1,8 CsE és 3,2 CsE között találhatók.
 • Becslések szerint legalább 1,5 millió darab 1 km-nél nagyobb átmérőjű aszteroida kering. Az ennél is kisebb égitestek száma elérheti a több tízmilliót.
 • (2,06 és 3,27) CsE között van a Naprendszer ismert kisbolygóinak 93,4%-a

Az utóbbi időben sikerült megfigyelni, hogy két kisbolygó ütközött és porfelhő képződött. 

A fő aszteroida-övezetben kimutatott kisbolygó-családok valószínűleg 1-1 nagyobb test feldarabolódása során jöttek létre.

A 200 éve ismert főövben nem egyenletesen oszlanak el a kisbolygók. 

Ha közepes naptávolságuk szerint vizsgáljuk őket, kiderül, hogy az övezeten belül üres tartományok, rések vannak (Kirkwood rések).

Innen főleg a Jupiter gravitációs hatása miatt tűnt el az anyag.

Föld közeli aszteroidák (NEA)

 

Pályájuk mentén 1,3 CsE-re (vagy közelebb) megközelítik a Napot , a földpálya közelébe jutnak.
Kb. 15 000 ismert, méretük 1 m – 32 km. 

Az 1 km-nél nagyobb aszteridák kevesebb, mint 1000 darab.

Torino-skála, vagy Palermo-skála alapján ítélik meg milyen kockázatot jelent bolygónkra nézve,

Csoportjai:

Amor-család tagjai nem kerülnek a Földnél közelebb a Naphoz, ám 1,3 CsE-nél jobban megközelítik csillagunkat, így a jövőben veszélyessé válhatnak.

Apollo-család tagjai a Földnél jobban megközelítik a Napot, így pályájuk keresztezheti a földpályát, ám keringési idejük 1 évnél hosszabb.

Aten-család tagjai szintén közelebb kerülnek központi csillagunkhoz, mint mi, ám keringési idejük 1 évnél rövidebb. Ez azt jelenti, hogy útjuk nagyobb része a földpályán belül vezet.

PHO 

Potenciálisan veszélyes objektumok

 • pályájuk keresztezi a Föld pályáját, 
 • átmérője 140 méternél nagyobb,

PHA

Potenciálisan veszélyes aszteroidák

 • azok az objektumok, amelyeknek a minimális földipálya kereszteződési távolsága (MOID) 0,05 CSE,
 • CNEOS (Center of Near Earth Object Study) és a NASA is katalogizálja,

Trójaiak

 

Egy másik, nagyobb égitest (bolygó) pályáján, előtte vagy mögötte 60°-kal  ún. L4 és L5 Lagrange-pontok: stabil pozíció.

Azok a kisbolygó-halmazok a Naprendszerben, amelyek a bolygók L4, L5 Lagrange-pontjai (librációs pontjai) környékén csoportosulnak.

A Nap-Föld rendszer L4 vagy L5 Lagrange-pontjában keletkezett a feltételezett Theia bolygó, mely később a Földdel ütközve létrehozta a Holdat.

 Trójai kisbolygók mindig két elkülönült felhőt alkotnak az L4 és L5 Lagrange-pontok körül.

Többségének saját pályaelemei igen stabilak, ezért mozgásuk több millió évig periodikusnak tekinthető. A Jupiter kisbolygói jeges és igen sötét felszínű, egy inaktív üstököshöz hasonló égitestek.

A legtöbb a Jupiter pályáján: L4 a „görögök” és L5 a „trójaiak” • > 6000 ismert, > millió létezhet (1 km-es méret fölött).

Trójai kisbolygók: Vénusz, Mars, Jupiter, Uránusz, Neptunusz, Föld (3753 Cruithne, 2010 TK7)

Föld trójai kisbolygói

A 2010 TK7 kisbolygó a WISE 2010-ben fedezte fel. megközelítőleg 300 méteres átlagos átmérője van.

A 3753 Cruithne (ideiglenes jelöléssel 1986 TO) a Föld egyik trójai kisbolygója, egy földközeli kisbolygó. Waldron, J. D. fedezte fel 1986. október 10-én.

Tudományos érdekessége, hogy több más kisbolygóhoz hasonlóan a kémiai összetétele a Naprendszer kialakulásakor fennálló állapotokat tükrözi.

Külső Naprendszer

Kentaurok

 

1977 Charles T. Kowal felfedezte az első külső naprendszerbeli kisbolygót és a nyugodt kentaurról Chironról nevezte el az égitestet.

A mitológia szerint Chiron, Szaturnusz fia és Uránusz unokája volt.

Feltételezte, hogy a Szaturnusz és az Uránusz pályái között több ilyen objektum is van, így a külső kisbolygó öv később felfedezendő tagjait kentaurról nevezték el,

Ezután 14 évig nem találtak kentaurt.

Chiron

1988-ban  üstökös aktivitásra utaló kómát is megfigyeltek az égitest körül, így 
a 2060 Chiron aszteroida a 95P/ Chiron üstökös besorolását is megkapta,


10-12 CsE-re a Naptól nem várható, hogy a vízjég szublimációja okozna ilyen aktivitást.
A nagy heliocentrikus távolságban bekövetkező üstökösaktivitásának oka még nem tisztázott,

Kentaurok elhelyezkedése

 

Ellipszispályuk fél nagytengelye 5,2-30 CsE, Jupiter és Neptunusz pályája között helyezkednek el, 1/10 000 Föld tömegű anyagot képviselnek.

Ma már mintegy 50 kentaurt ismerünk, de csak a legfényesebbek fizikai tulajdonságai ismertek. Instabil pályák, néhány millió évig marad meg. 

 

Aszteroida és üstökös keveréke  „kentaur” aszteroida-szerű , de elnyúltabb pályákkal rendelkezik, néha kómát ereszt. 

Becslések szerint  44 000 db 1 km-nél nagyobb kentaurt számlálhatunk a Naprendszerben.

Legnagyobb ismert kentaur a 10199 Chariklo, melynek 60 km az átmérője és gyűrűrendszere van. 4:3 rezonanciában van az Uránusszal.

 

Kuiper-öv

Gyakran hasonlítják a fiatal csillagok körül megfigyelhető porkorongokhoz.
A Naprendszer “első napjaiban” végbement dinamikai folyamatok lenyomatát őrzi, valamint az ősköd külső vidékeinek fizikai és kémiai viszonyait.
A Nap körüli akkréciós korong ma megfigyelhető reliktuma, régi idők tanúja.

Első objektumait csak 1992-ben fedezték fel, (1992QB1) bár létezésüket már az 1950-es évek elején feltételezték csillagászok (Kuiper és Edgeworth). 

Ez az övezet a Neptunusz térségében kezdődik, 30-55 CsE között található a legtöbb jeges kisbolygó, de előfordulnak több száz CsE távolságban is (elnyúlt, nagy pályán keringő, ún. kiszórt objektumok).

Kuiper-övbeli objektumok (KBO) mellett Neptunuszon túli objektumoknak (TNO) is hívják őket.

Tömege kb. 20-200-szorosa az aszteroida-övének, 100 km feletti objektumból legalább százezer található itt. Több mint 2000-et ismerünk, melyek össztömege Föld tömegének  >10%-a. A rövid periódusú üstökösök forrásvidéke.

Égi mechanikai alapon 2 nagy dinamikai csoportba tartoznak, középmozgás rezonanciában vannak-e vagy sem. (Neptunusz és KBO keringési idejének aránya egész szám).

Rezonáns KBO 

35-40 CsE között helyezkednek el.  A legnépesebb rezonáns KBO csoport 3:2 rezonanciában lévő. (Neptunusz 3 KBO 2x kerüli meg a Napot). KBO-k  25 %-a rezonáns.

Klasszikus KBO 

42-48 CsE között helyezkednek el a nem rezonáns objektumok, amelyeket cubewano-nak is neveznek, QB1 Object angol kiejtése alapján.

Oort-felhő

50 000- 200 000 CsE között egy feltételezett jégtest-felhő a Naprendszer külső határán. 1950 Jahn Oort feltételezte a létezését.

2 különálló régiója:
Belső Oort-felhő / Hills-felhő, amely lapult korong alakú.

Külső Oort-felhő, amely gömbszimmetrikus.A Kuiper-öv több, mint ezerszerese, a hosszú periódusú üstökösök forrása. Jég-kisbolygók billiói, melyeknek össztömege meghaladhatja a Földét.

Az innen származó aszteroidák elnyújtott pályával rendelkeznek és kóma nélküli üstökösaktivitást mutathatnak napközelben.

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: email
Email