Tamas

Ősrobbanás

Az Ősrobbanás-elmélet története

Az ősrobbanás elméletének fejlődésében egyaránt szerepet játszottak a megfigyelések és az elméleti megfontolások. A megfigyelések azt mutatták, hogy a legtöbb spirálgalaxis távolodik a Földtől, de a megfigyelők nem voltak tudatában a kozmológia erre vonatkozó következményeknek, és annak sem, hogy a csillagközi „ködök” a Tejútrendszeren kívül találhatóak.   Az ősrobbanás-elmélet az egyik magyarázata annak, hogy a

Tovább olvasom »
Korai világegyetem

Fizikai fogalmak, ismeretek

Elemi részecskék  Your browser does not support the video tag. A részecskefizikában az elemi részecske kétféle értelemben használatos. Általában olyan részecskét értünk alatta, amely tovább nem bontható (a tudomány mai állása szerint), néha az összes olyan részecskét beleértik, ami más, nagyobb részecskének az építőköve. Például az atomok kisebb részecskékből, elektronokból, protonokból és neutronokból épülnek fel.

Tovább olvasom »
Kozmikus felfúvódás

A kozmikus felfúvódás – az inflációs korszak

10-35 másodperccel az ősrobbanás után  A Planck-űrszonda méréseit megelőzően szinte minden, a világegyetemre vonatkozó megfigyelés alapján az univerzum nagyon egységes felépítésűnek tűnt. Persze, vannak galaxishalmazok, s vannak üres területek, de még ezek is viszonylag kicsinek mondhatóak az univerzum egészéhez viszonyítva. Mindezek eredményeképp a kozmológusok kifejlesztették azokat a matematikai kereteket, amelyek megmagyarázták ezt a viszonylagos egységességet.

Tovább olvasom »
Korai világegyetem

Az Ősrobbanás

Minden dolgok kezdete Your browser does not support the video tag. Hogy pontosan mi történt a kezdetek kezdetének pillanatában, az továbbra is rejtély.    Arról a pillanatról van szó, amikor az univerzum létrejött; amikor valamilyen módon megformálódott a tér és az idő, s minden anyag és energia, melyet ma is megfigyelhetünk magunk körül. A Planck-űrszonda

Tovább olvasom »
Kozmikus háttérsugárzás

Az anyag és az energia szétválása

380 000 évvel az ősrobbanás után Ez volt az az időszak, amikor a Planck-űrszonda által is észlelt sugárzás megjelent az űrben. Egészen addig a világegyetem nem volt más, mint atommagok, könnyebb részecskék és energia forró elegye. Arra sem volt lehetőség, hogy ebben az állapotban egész atomok formálódjanak. Amint egy atommag és egy elektron összekapcsolódott, a

Tovább olvasom »

Megosztás:

Ez is érdekelhet

Kisbolygók aszteroidák

Aszteroida fogalma Egy kisbolygó vagy aszteroida a törpebolygónál kisebb, szabálytalan alakú, szilárd anyagú égitest, mely csillag körül

Az Ősrobbanás-elmélet története

Az ősrobbanás elméletének fejlődésében egyaránt szerepet játszottak a megfigyelések és az elméleti megfontolások. A megfigyelések azt mutatták,